FOTO STORITVE

Shranjeni spomini , trenutki za vedno

Fotografiranje za dokumente

Fotografiranje za nove biometrične osebne izkaznice, potni list, vozniško dovoljenje s sistemom e-fotograf in za druge izkaznice v fizični ali elektronski obliki.

Potrebujete fotografijo za osebni dokument?

Fotografiranje za dokumente  za nove biometrične osebne izkaznice in druge dokumente s sistemom e-fotograf. Elektronsko fotografijo se prek aplikacije prenese v spletno odložišče (bazo), vam pa se pošlje PDF potrdilo s kodo na mail, ali počakate 15 minut.

referenčna številjka
e-fotograf

Elektronsko fotografijo oziroma E-fotograf potrdilo na kateri koli upravni enoti RS predložite vlogi za izdajo:

  • nove biometrične osebne izkaznice
  • potnega lista
  • vozniškega dovoljenja
  • dovoljenje za bivanje (za državljane tretjih držav).

Poleg tega potrdilo velja 1 leto.

Kako deluje e-fotograf?

S sistemom e-fotograf je omogočeno pošiljanje fotografij v elektronski obliki od fotografov prek osrednjega elektronskega odložišča fotografij na upravne enote. Osrednji sistem v odložišču preveri ustreznost fotografij. Po preverjanju bo fotografiji dodeljena unikatna referenčna številka na potrdilu, ki ga fotograf nato izda stranki, ta pa ga bo ob vložitvi vloge za izdajo osebnega dokumenta predložila na upravni enoti. Fotografija posameznika je v osrednjem elektronskem odložišču shranjena eno leto, v tem obdobju pa se lahko kadarkoli uporabi za izdelavo osebnega dokumenta. 

Potrebujete fotografijo za vašo izkaznico v fizični obliki?

Izdelamo vam fotografije za vse vrste dokumentov oziroma izkaznic:

  • kolesarske izpite
  •  dijaške in študentske izkaznice
  • obmejne prepustnice,
  • potrdila o usposobljenosti za voditelja čolna
  • fotografije za vize,…

Potrebujete fotografijo za vašo izkaznico v elektronski obliki?

Na nekaterih srednjih šolah in fakultetah ponovem zahtevajo fotografijo za dijaške in študentske izkaznice v digitalni obliki (datoteka) za katero je določeno točno število pixlov (velikost posnetka).

Potrebujete fotografijo za CV?

Stil fotografije za življenjepis oziroma prošnjo za službo prilagodimo vašim željam.

top